EHBO cursus voor buitensportinstructeurs

Voor de instructeurs van Survival Life organiseren wij elk jaar een EHBO cursus (First Aid International: FAI) die wordt verzorgd door Rescue 3 Benelux. In deze training worden de instructeurs opgeleid om levensreddend te kunnen handelen. Dat wil zeggen dat ze in staat zijn om slachtoffers in een levensbedreigende toestand met minimale middelen zo goed mogelijk te helpen.

Kennis en vaardigheden die behandeld worden, zijn: situatie-analyse, alarmering, openen ademweg, controleren ademhaling en hartslag, reanimeren, ademweg vrij houden, omgaan met bewustelose slachtoffers, behandelen van verstikking, omgaan met shock, introductie AED.

Kijk hier voor meer informatie over trainingen die Rescue 3 voor de buitensport organiseert.